Bravida tar igjen inn 150 lærlinger

Report this content

I 2018 vil 150 lærlinger fra hele landet starte sin læretid i Bravida. Målet er at alle skal få fast ansettelse i selskapet etter bestått fagprøve. 

Foto: Ajab Gul Shinwari, lærling Bravida Norge

For Bravida Norge er lærlinger en viktig ressurs. Tilgangen på erfarne fagarbeidere er knapp og kampen om de beste ressursene er knallhard. Ved å ansette lærlinger sikres kvaliteten i fagopplæringen og bedriften får tilgang på riktig kompetanse.

Samfunnsansvar
Selskapet ser på inntaket av lærlinger som et samfunnsansvar.
– Vi har et ansvar for at de som velger yrkesfag får lærlingplass. Hvis det blir for vanskelig å få lærlingplass, skapes det et inntrykk av at man tar en risiko ved å velge yrkesfag. Slik kan det ikke være. Vi trenger fagarbeidere i Norge i dag og i fremtiden. Da må både vi som lærebedrifter ta ansvar, men også oppdragsgiverne. Oslomodellen er et steg i riktig retning, der det settes et minimumskrav på 10% lærlinger på kontrakter, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Egne ansatte i produksjon
Diskusjonen rundt bruk av innleie i byggebransjen har vært et sentralt tema den siste tiden. Bravida har gitt uttrykk for at selskapet er avhengig av å kunne benytte innleie til å ta toppene ved store byggeprosjekter.
– Selv om vi mener det er nødvendig med mulighet for innleie, er bruken av egne ansatte det som gjør at vi klarer å levere stabilt gode resultater og prosjekter av høy kvalitet. Vi har ansatte som kan våre prosesser, rutiner og er en del av bravidakulturen – en kultur vi er stolte av. Det er våre ansatte som gjør Bravida til Bravida.

Gir vi våre lærlinger opplæring i våre arbeidsmetoder og kultur, får vi dyktige fagarbeidere i fremtiden, sier Bakke.

Han oppfordrer aktørene i byggebransjen til å ta inn lærlinger og ber kundene verdsette dette når oppdrag skal tildeles.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Bakke, adm. dir., Bravida Norge
Mobil:    +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca 10.000 ansatte i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Bravida leverer både spesialtjenester og helhetsløsninger innen elektro, rør og ventilasjon, og tilbyr alt fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida er representert på drøyt 150 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker