• news.cision.com/
  • Bravida Norge/
  • Enda en rammeavtale med Avinor på flyplassen i Bergen – Bravida Norge skal utføre vedlikehold på rørleggertjenester på Bergen lufthavn Flesland

Enda en rammeavtale med Avinor på flyplassen i Bergen – Bravida Norge skal utføre vedlikehold på rørleggertjenester på Bergen lufthavn Flesland

Report this content

Bravida Norge AS har signert enda en rammeavtale med Avinor for Bergen Lufthavn og skal fra februar 2022 gjøre vedlikehold også på rørleggertjenester på flyplassen. 

Den inngåtte rammeavtalen gjelder rørleggerfaget, og Bravida har med denne avtalen rammeavtale for service innen tre av våre fagområder for driften av Bergen Lufthavn. Fra før har Bravida avtale på IKT og elektro. 

– Bravida i Bergen er stolt over å ha fått avtale med Avinor på enda et av fagene våre. Vi er nå på plass med tre av våre fagområder på Bergen Lufthavn og det gir muligheten for en enda mer effektiv leveranse og et bedre kundetilbud til Avinor gjennom tett samarbeid mellom fagene som ETT Bravida, sier regiondirektør i Bravida Norges region Vestland, Gisle Kvamme. 

Avtalen for rørleggerfaget løper fra februar 2022 og har en varighet på to år med opsjoner på ytterligere seks år, og dermed en total mulig varighet på hele åtte år fra kontraktsinngåelse. Avinor eier og drifter 100 000 kvadratmeter ved Bergen Lufthavn. 

– Denne avtalen er viktig for vår vekst på rørleggerservice i Bergen og vi ser virkelig frem til samarbeidet med Avinor. Den totaltekniske og flerfaglige servicen er viktig for Bravida, og når vi får jobbe tett sammen på tvers av fagene tilfører dette ekstraverdi for kunden gjennom en enda mer effektiv og sømløs leveranse, sier avdelingssjef for Bergen VVS i Bravida Norge, Guillermo Berger.

Antatt årlig verdig av de tre avtalene er estimert til 12 millioner og Avinor er med det en av de største flerfaglige servicekundene for Bravida i Bergen. Bravida har stor vekst innen rørleggerfaget i området og har nå 40 fagarbeidere. Gjennom denne typen avtaler tar vi ytterligere markedsandeler innen service i Bergen og vil rekruttere både fagarbeidere og lærlinger til våre avdelinger i 2022. 

– Avinor ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bravida i årene som kommer. Bravida fremstår som en solid og seriøs bedrift, der vi har veldig gode erfaringer gjennom de allerede eksisterende avtaler. For oss er det viktig å inngå robuste rammeavtaler med selskap som vi gi oss stabile leveranser over tid. Avinor har alltid små og store prosjekter på gang, så vi vil se mange Bravida-jakker på flyplassen i årene fremover. Vi vil gratulere Bravida Norge med ny avtale, og ønsker dem lykke til, sier Øystein Ersvær, prosjektleder i Avinor. 

Gisle Kvamme
Regiondirektør Region Vestland
Bravida Norge
Mobil:      +47 913 13 483
E-post:    gisle.kvamme@bravida.no

Velfungerende bygninger utgjør en forskjell – derfor finnes Bravida. Som Nordens ledende leverandør av tekniske helhetsløsninger innen service og installasjon hjelper vi våre kunder med å skape velfungerende og bærekraftige bygninger. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

I Norge har vi omkring 3000 medarbeidere, rundt 60 avdelinger på mer enn 30 steder og omsatte for 4,4 milliarder norske kroner i 2020.

Bravidas langsiktige mål er å være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Totalt i Sverige, Norge, Danmark og Finland har vi omkring 12 000 medarbeidere og finnes på over 180 steder. I 2020 omsatte konsernet for 21,1 milliarder svenske kroner og Bravida-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia