• news.cision.com/
  • Bravida Norge/
  • Kvartalsrapport juli–september 2021 |  Sterk ordreinngang og forbedret margin i kvartalet – Rekordhøy ordrereserve gjør oss godt posisjonert for kommende kvartaler

Kvartalsrapport juli–september 2021 |  Sterk ordreinngang og forbedret margin i kvartalet – Rekordhøy ordrereserve gjør oss godt posisjonert for kommende kvartaler

Report this content

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2021 ble offentliggjort i dag 26. oktober. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt ordreinngang på 30 prosent og en forbedret EBITA-margin på 6,1 prosent. God etterspørsel etter installasjonsprosjekter økte ordrereserven og gjør Bravida godt posisjonert for de kommende kvartalene.

– Grunnet pandemien og forsinkelser i enkelte prosjekter reduseres omsetningen i kvartalet, men det er gledelig at vi forbedrer marginen i kvartalet til 5,9 prosent. Servicevirksomheten vokser, som er veldig gledelig. Ordrereserven vår vokser også noe, som indikerer at vi får vekst i prosjektvirksomhet i fremtiden, sier administrerende direktør i Bravida Norge i en kommentar til tallene for den norske virksomheten.

– Årets HMS-uke ble gjennomført i kvartalet, og H-verdien har stabilisert seg godt under 3 og det er veldig gledelig. Videre er det etablert tre nye «GreenHub-er» i kvartalet som viser vår satsning på bærekraft i praksis.

– September er den første måneden siden mars 2020 hvor samfunnet er tilnærmet normalt igjen. Det er utrolig fint å kunne møte medarbeidere og kunder igjen, og vi merker en økende etterspørsel etter våre tjenester, forteller Bakke videre.

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger i kvartaler for konsernet:

Oppkjøp

I 2021 har vi så langt gjennomført 15 oppkjøp med en samlet årlig omsetning på ca. 750 MSEK. Vi har kjøpt tre virksomheter innen byggautomasjon, som er et prioritert vekstområde for Bravida. Vi ser at konkurransen om oppkjøpsobjekter har økt noe, og i løpet av kvartalet har vi styrket kapasiteten i den operative virksomheten for å øke oppkjøpstakten vår. Dette har resultert i betydelig høyere aktivitet og en veldig god pipeline av mulige oppkjøp.

Bærekraft

I løpet av kvartalet lanserte vi GreenHub, vårt fossilfrie servicekonsept i større byer, som har blitt mottatt med stor interesse fra våre kunder. Vi har også utviklet vårt bærekraftsarbeid, som er en viktig del av vår langsiktige strategi. Bravida investerer og satser også på nye vekstområder som byggautomasjon og teknisk facility management, der vår høye tekniske kompetanse vil bidra til klimasmarte løsninger med redusert energiforbruk for våre kunder.

Det viktigste nøkkeltallet for å redusere vårt eget klimaavtrykk er å konvertere bilparken vår på nesten 7000 biler til fossilfritt drivstoff. Det er en utfordring, men andelen bestilte el- og hybridbiler vokser ettersom nye bilmodeller som egner seg som servicebiler kommer på markedet og nå utgjør 42 prosent av totalt antall bestilte biler i 2021.

Framtidsutsikter

Markedsutsiktene har gradvis blitt bedre i løpet av året, og gjenoppbyggingen innen både service- og installasjonsvirksomheten er tydelig. Som vi tidligere har kommunisert øker råvareprisene kraftig, og det er risiko for materialmangel innen visse områder. I Bravida følger vi utviklingen nøye, og vi har et godt system for å håndtere dette.

Vår styrke er at vi kan gjennomføre både små og mellomstore prosjekter, men også at vi er en av få aktører som kan håndtere store komplekse prosjekter. Vi ser økt etterspørsel på store infrastrukturprosjekter, og jeg er stolt over at Bravida blant annet er en del av et konsortium som er en av fire prekvalifiserte anbudsgivere for Fehmarnbelt-tunnelen mellom Danmark og Tyskland. Vår sterke ordreinngang og ordrereserve vil gi forbedret omsetningsvekst de kommende kvartalene.

For Bravida Norge

Marked

Evalueringer av det eksterne norske markedet for 2021/2022 peker på et forbedret servicemarked og et stabilt installasjonsmarked og et voksende totalmarked. Prognosen for byggemarkedet er en forbedring drevet av renovering og flere store offentlige investeringer. Etterspørselen etter bærekraftige løsninger øker, spesielt innen tekniske installasjoner.

Nettoomsetning og resultat

Juli–september

Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 1 prosent og utgjorde 909 (920) MSEK. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen i installasjonsvirksomheten, men økte i servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 2 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -3 prosent.

EBITA var uforandret og utgjorde 53 MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 5,9 (5,7) prosent.

Januar–september

Nettoomsetningen minsket med 10 prosent og utgjorde 2 877 (3 183) MSEK. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen i installasjonsvirksomheten, men økte i servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt en ubetydelig innvirkning på nettoomsetningen. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -10 prosent.

EBITA minsket med 7 prosent og utgjorde 161 (174) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 5,6 (5,5) prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

Juli–september

Ordreinngangen økte med 13 prosent til 1 000 (889) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 7 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 492 (2 327) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 91 MSEK.

Januar–september

Ordreinngangen økte med 11 prosent til 3 272 (2 957) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag. I perioden økte ordrereserven med 395 MSEK.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er en ledende totalleverandør av service- og installasjonstjenester i Norden, med mer enn 12 000 medarbeidere totalt og en omsetning på 21,1 milliarder svenske kroner i 2020. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift. Bravida er representert på rundt 170 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Bravida omkring 3000 medarbeidere, rundt 60 avdelinger på mer enn 30 steder og omsatte for 4,4 milliarder norske kroner i 2020. Les mer på www.bravida.no

Abonner