Kvartalsrapport oktober–desember 2020 | Forbedret EBITA-margin og sterk kontantstrøm

Report this content

Bravidas fjerde og siste kvartalsrapport for 2020 ble offentliggjort i dag 12. februar. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om forbedret resultat, fortsatt sterk kontantstrøm og en EBITA-margin som økte til 8,5 prosent i løpet av fjerde kvartal.

– Etter et forretningsmessig utfordrende år i 2020, kan jeg konstatere at vår desentraliserte forretningsmodell har fungert veldig bra. Våre ledere i linjen har tatt stort ansvar for sin virksomhet og vi har takket være det kunnet opprettholde vekst,
lønnsomhet og kontantstrøm på et godt nivå. Vår vekst i løpet av 2020 utgjorde 6 prosent justert for valutaendringer, vår EBITA-margin forbedret seg til 6,4 prosent og den operative kontantstrømmen økte med 36 prosent, forteller Johansson. 

For den norske virksomheten minsket omsetningen med 6 prosent i lokal valuta, og resultatmarginen endte på 6,4 prosent i fjerde kvartal. Året sett under ett, minsket omsetningen med 3 prosent i lokal valuta, men resultatmarginen økte til 5,7 prosent fra 5,0 prosent i 2019. 

– 2020 har, som for mange andre, også vært et krevende år for oss i Norge grunnet den pågående covid-19-pandemien. Oppsummert er vi fornøyd med året, hvor vi har klart oss bra, forholdene tatt i betraktning, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. 

– Vi er heldige som er i en bransje som ikke har vært stengt ned, men har klart å holde hjulene i gang. Digitalisering har raskt blitt enda viktigere det siste året, og vi har gjort det vi kan for å gjennomføre det meste av planlagte arrangementer og oppgaver på en ny og trygg måte. Vi har blant annet gjennomført digitale webinarer, konferanser, samlinger, opplæringsaktiviteter og møter, samt at vi kjørte fjorårets HMS-uke hovedsakelig digitalt. Digitale arbeidsprosesser gjør at vi kan jobbe effektivt utenfor kontoret, slik som på hjemmekontor der det har vært nødvendig av smittevernhensyn. Jeg vil også fremheve innsatsen våre medarbeidere og samarbeidspartnere har gjort for at vi sammen har klart å levere tjenester innenfor de gjeldende smitteverntiltakene, forteller Bakke. 

Oppkjøp fortsetter å styrke Bravida
Den pågående pandemien har ført til at vi har senket oppkjøpstakten en periode, men til tross for dette har Bravida gjennomført 16 oppkjøp i 2020. Oppkjøpene har tilført en årlig omsetning på omkring 788 MSEK.

Så langt i 2021 har Bravida gjennomført tre oppkjøp med en samlet årlig omsetning på i underkant av 100 MSEK.

Balansen vår er sterk, og jeg ser fortsatt muligheter framover til oppkjøp. I desember 2020 ble det undertegnet en intensjonsavtale i Norge for oppkjøpet av selskapene i Minel Gruppen, en elektrovirksomhet med en omsetning på rundt 600 MSEK, noe som krever endelig kjøpsavtale og godkjenning fra de norske konkurransemyndighetene. 
– For oss i Bravida Norge vil dette styrke vårt tjenestetilbud betydelig og tilføre oss verdifull kompetanse, kommenterer Bakke. 

I februar 2021 ble SKM Service OY kjøpt i Finland, et selskap som spesialiserer seg på industrirør og har en omsetning på 13 millioner euro.

Bærekraft
I vår nye forretningsplan øker vi fokuset på å være et bærekraftig selskap med ambisjon om å ta en ledende posisjon innen prioriterte områder. Et av våre høyest prioriterte områder er et trygt arbeidsmiljø. Vi jobber systematisk med å forebygge og redusere yrkesskader på våre arbeidsplasser. 
– Bravida Norges samlede H-verdi for 2020 endte på 2,95, som er en betydelig nedgang fra året før. Vår visjon er å ha null yrkesskader, og utviklingen går riktig vei. Vi har gjennom flere år jobbet systematisk med å få en kultur for sikkerhet, noe som gir resultater, sier Bakke.  

Framtidsutsikter
Bravida holder seg til strategien om at margin alltid går foran volum selv når markedet er dårlig – vi takker nei til ulønnsomme prosjekter og prioriterer stabil lønnsomhet. I de usikre tidene som har oppstått med covid-19-pandemien, foretrekker kundene å signere serviceavtaler og installasjonsprosjekter med stabile leverandører, noe som kan skape gode forretningsmuligheter for Bravida. Min vurdering er at selv om de kortsiktige markedsutsiktene forblir usikre, vil etterspørselen etter våre tjenester alltid være der og også drives videre av våre kunders bærekraftsarbeid.

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida

 

FOR BRAVIDA NORGE

Marked
Covid-19-pandemien har ført til at etterspørselen etter servicetjenester har gått ned. Den pågående pandemien gjør at markedsutviklingen den nærmeste tiden blir vanskelig å vurdere. Eksterne markedsvurderinger for 2021 peker på et forbedret marked for service og et svakere marked for installasjon og et totalmarked som minsker noe. Forutsetningene for denne markedsvurderingen er imidlertid at den pågående pandemien avtar.

Nettoomsetning og resultat

Oktober–desember
Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 15 prosent og utgjorde 1 121 (1 322) MSEK. I lokal valuta minsket nettoomsetningen med 6 prosent. I løpet av kvartalet minsket nettoomsetningen både innen service og installasjon. Valutakursendringer har hatt en negativ innvirkning på nettoomsetningen med 10 prosent. Den organisk veksten var negativ og utgjorde -7 prosent.

EBITA minsket med 19 prosent og utgjorde 72 (88) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 6,4 (6,7) prosent, noe som forklares med lavere omsetning og korrigering
av marginen i noen prosjekter.

Januar–desember
Nettoomsetningen minsket med 12 prosent og utgjorde 4 304 (4 867) MSEK. I lokal valuta minsket nettoomsetningen med 3 prosent. I denne perioden minsket nettoomsetningen både innen service og installasjon. Valutakursendringer har hatt en negativ innvirkning på nettoomsetningen med 9 prosent. Den organisk veksten var negativ og utgjorde -4 prosent. EBITA var uendret og utgjorde 245 (245) MSEK, mens EBITA-marginen økte og utgjorde 5,7 (5,0) prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

Oktober–desember
Bravida Norges ordreinngang minsket med 15 prosent til 891 (1 047) MSEK, i lokal valuta minsket ordreinngangen med 12 prosent. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og serviceoppdrag. 

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 18 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 097 (2 553) MSEK. I lokal valuta minsket ordrereserven med 9 prosent. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 230 MSEK.

Bravida jobber med flere store såkalte samspillsprosjekter som er i en tidlig planleggingsfase og disse inngår enda ikke i ordrereserven.

Januar–desember
Ordreinngangen minsket med 21 prosent til 3 848 (4 867) MSEK, i lokal valuta minsket ordreinngangen med 6 prosent. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og serviceoppdrag. 

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/


Service- og installasjonsarbeid på Norges fire største flyplasser. I løpet av kvartalet ble det signert en rammeavtale for service- og installasjonsarbeid med Avinor AS på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Avtalen gjelder i utgangspunktet for to år, og vi i Bravida vil være tilstede lokalt med en avdeling på hver flyplass. Med vår kompetanse og kunnskap innen klimasmarte tekniske installasjoner, kommer vi til å bistå Avinor AS med bærekraftige løsninger for fremtidens flyplass.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

For den norske virksomheten minsket omsetningen med 6 prosent i lokal valuta, og resultatmarginen endte på 6,4 prosent i fjerde kvartal. Året sett under ett, minsket omsetningen med 3 prosent i lokal valuta, men resultatmarginen økte til 5,7 prosent fra 5,0 prosent i 2019.
Tweet dette

Sitater

2020 har, som for mange andre, også vært et krevende år for oss i Norge grunnet den pågående covid-19-pandemien. Oppsummert er vi fornøyd med året, hvor vi har klart oss bra, forholdene tatt i betraktning
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge