Ny organisering og nye avdelingssjefer i Oras

Report this content

Oras sin virksomhet i distrikt Oslo, Akershus og Buskerud leverer komplette VVS tjenester med sine over 300 ansatte. Fra 1. juli vil all rørleggervirksomheten i Buskerud samles under ny lokal ledelse. Ansvaret for å lede rørvirksomheten er gitt Lars Bråten. Lars, som er fra Drammen er 35 år gammel, utdannet rørlegger og har også gjennomført teknisk fagskole. Lars har vært ansatt i Oras siden 2000.

Oras sin prosjektvirksomhet på rør i Oslo og Akershus vil ledes av Thomas Kristoffersen. Thomas er 37 år gammel, rørlegger og bosatt i Våler. Thomas har tidligere arbeidet som avdelingssjef i Bravida, og sist som prosjektsjef på rør i Oras. Begge vil rapportere direkte til Distriktssjef for Oslo, Akershus og Buskerud.

– Vi er veldig fornøyd med at Lars og Thomas har takket ja til sine nye oppgaver. Vi ser gjennom denne endringen at vi får en tydeligere organisering. I Drammen forbedres det lokale tjenestetilbudet gjennom at både service og prosjekt styres lokalt. Oras og Bravida har nettopp samlokalisert seg i Drammen og kan nå tilby en helhetsløsning innen tekniske fag for videre satsning på vekst i lokalmarkedet i Buskerud. For rørprosjekter i Oslo blir det også økt tydelighet og klar fokus på det lokale markedet i Osloområdet. Thomas, med gode meritter fra ledelse og gjennomføring av prosjekter vil styrke oss betydelig ved gjennomføring av pågående og kommende prosjektoppdrag i et av Norges største markeder sier Knut Sigvartsen, Distriktsjef i Oras AS.

Knut Sigvartsen uttaler videre at endringene i organisasjon av distriktet er et ledd i arbeidet med å gjøre Oras lønnsomt. Endringen bidrar i tillegg til styrket fagkompetanse og lokal ledelse til reduksjon av kostnader i distriktet gjennom mindre administrativ overbygning, viktige bidrag til å øke konkurransekraften og lønnsomheten.

Oras sin virksomhet inne VVS i Drammen består etter endringen av 60 ansatte, prosjektvirksomheten på rør i Oslo vil ha 133 ansatte.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Distriktsjef Oras OAB Knut Sigvartsen, mobil +47 974 87 587

Oras AS er et datterselskap av Bravida Norge AS og er Norges ledende VVS-entreprenør med 13 avdelinger og en årlig omsetning på 1.2 milliarder kroner.  Med våre nær 700 profesjonelle medarbeidere har vi erfaringen og gjennomføringskraften som trengs for å levere skreddersydde og kostnadseffektive vann-, energi-, og klimaanlegg til alle typer bygg i hele landet. Vi får jobben gjort. Garantert.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker