Generalforsamlingsprotokoll BWG Homes ASA

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA ble avholdt den 22. mai 2014 kl. 10:00 i Vika Atrium Konferansesenter, Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger.

Aksjene handles eksklusive utbytte fra og med 23. mai 2014, og det vedtatte utbytte på NOK 0,25 per aksje vil bli utbetalt den 3. juni 2014 til aksjonærer per 22. mai 2014.

Signert protokoll er vedlagt.

Kontaktperson:

Arnt Eriksen, CFO, tel: +47 922 14 625

BWG Homes konsernet utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 040 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no.


Generalforsamlingsprotokoll BWG Homes ASA