Omdannelse av selskapets organisering, nytt selskapsnavn og valg av ny revisor

BWG Homes konsernet er besluttet omdannet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap, og selskapet endrer navn til BWG Homes AS. 

Generalforsamlingen har også besluttet å velge PwC som ny revisor for BWG Homes konsernet.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling avholdt 27. august 2014 er vedlagt.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230