Nåverdi for henholdsvis fullmurt hus og trehus


White arkitekter har for Tegelinformation i Sverige utarbeidet en rapport, som viser levetidskostnader for en rekke forskjellige veggkonstruksjoner. Kostnadene i grafen vises derfor i svenske kroner. Norske forhold vil vise samme fordeling og resultater av levetidskostnader. Et resumé av rapporten, samt rapporten i sin helhet, kan lastes ned på byggitegl.no under kontakt/links.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Relaterte slipp

CO2-nøytralt er ikke alltid bærekraftig