CO2-nøytralt er ikke alltid bærekraftig

Bærekraftige bygg er mer enn bare energiforbruk og CO2-utslipp. 20% av en boligs samlede energiforbruk går til oppvarming. De resterende 80% må også regnes med når vi snakker om å bygge bærekraftige boliger.

For å oppnå 100% bærekraftige boliger, kreves det at en rekke vesentlige aspekter – i tillegg til energi – inngår i beregningen. Det dreier seg blant annet om økonomi, vedlikehold og levetid på boligen, samt sosiale faktorer som inneklima, helse og velvære.

Hvis man bor i et lavenergihus, og selv produserer all sin energi med solceller, vil de fleste tro at det er et bærekraftig bygg. Det er det ikke nødvendigvis. Energiforbruk til oppvarming og CO2-utslipp fra en bolig, utgjør kun omkring 20% i et samlet regnskap for bærekraft. De siste 80% brukes til produksjon, transport og avskaffelse av alle materialer som benyttes til å bygge boligen. Derfor skal man velge riktig og tenke langsiktig når man bygger,” forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Politikere i hele Europa har utpekt byggesektoren som et av 6 markedsområder, der det skal fokuseres sterkt på å få redusert CO2-utslipp. Målet er å fremme en bedre og hurtigere utvikling mot en mer bærekraftig status i bygge- og boligsektoren. Utgangspunktet er at hele jordens befolkning skal kunne bo bærekraftig. I 2050 vil det dreie seg om 9-10 milliarder mennesker.

”Tegl har mange gode bærekraftige egenskaper. Alle er veldokumenterte og scorer høyt i de felleseuropeiske standarder. Det dreier seg om egenskaper som bl.a. lang levetid, lavt vedlikehold, samt lave driftskostnader. I tillegg kan nesten 100% resirkuleres til fremstilling av nye byggematerialer,” sier Tommy Bisgaard og henviser til foreningens hjemmeside, hvor man kan finne supplerende informasjon om dette viktige emnet.

Fakta:

  • Mellom 10% og 15% av befolkningen i Europa er direkte eller indirekte beskjeftiget i byggesektoren
  • Ca. 20% (i tonn) av Europas industriproduksjon er byggematerialer
  • 30% av avfallsmengdene i Europa kommer fra bygge- og boligsektoren
  • 20% av vannforbruket i Europa vedrører bolig- og byggesektoren

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia