• news.cision.com/
  • Circio/
  • Circio: Første pasient med benmargskreft dosert med TG01 i studie på Oslo Universitetssykehus

Circio: Første pasient med benmargskreft dosert med TG01 i studie på Oslo Universitetssykehus

Report this content
  • Behandling med TG01 vil bli prøvd ut på 20 pasienter med RAS-mutert benmargskreft (myelomatose)
  • Studien er støttet av Oslo Universitetssykehus og ledet av Dr. Fredrik Schjesvold, en internasjonal foregangsperson på feltet, og grunnlegger av Oslo Myeloma Center, det største myelom-senteret i Norden

Oslo, 22. juni 2023 – Circio Holding ASA (OSE: CRNA): Første pasient med beinmargskreft har mottatt behandling med kreftvaksinen TG01 på Oslo Universitetssykehus (OUS). Studien er ledet av ekspert på myelomatose Dr. Fredrik Schjesvold og er et klinisk samarbeid mellom OUS og Circio. OUS er studiens sponsor, med Dr. Schjesvold som forskningsleder, i samarbeid med prosjektleder Dr. Hanne Norseth og medisinstudent Hedda Monsen. Circio forsyner studien med TG01, samt vitenskapelig og finansiell støtte.

Mutasjoner i RAS-genene forekommer ofte i kreft i bukspyttkjertelen, tykktarmen, benmargen og lunger, men bortsett fra for lungekreft er det ingen behandlingsalternativer målrettet mot RAS for denne gruppen pasienter. TG01 er en terapeutisk kreftvaksine kombinert med adjuvanten QS-21 STIMULON, som er målrettet mot syv av de mest vanlige RAS-mutasjonene. Circio har tidligere demonstrert at behandling med TG01 gir robust immunrespons og økt overlevelse for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, og som har mottatt resektiv behandling, når den gis i kombinasjon med standard behandling med cellegift.

I studien på OUS vil TG01-vaksinen bli testet som eneste behandling for 20 pasienter med KRAS- eller NRAS-mutert benmargskreft, og som har ulmende benmargskreft med høy risiko eller indikasjon på kreft etter fullført standard behandling. Behandlingen vil bli gitt over 12 måneder. I de første 3 månedene vil TG01 bli gitt hver annen uke, og deretter blir den gitt hver annen måned i de påfølgende 9 månedene. Målet er å finne ut om stimulering av T-cellenes anti-RAS-egenskaper ved hjelp av TG01 kan forsinke utviklingen av sykdommen og forbedre den kliniske responsen.

- Det er i dag ingen målrettete behandlingsalternativ tilgjengelig for pasienter med RAS-mutert benmargskreft, og de har et klart behov for bedre og tolerabel behandling. Jeg tror TG01-vaksinen har potensial til å eliminere rester av kreft og forsinke eventuell oppblomstring i etterkant av standard behandling. Vi ser frem til å jobbe med Circio for å teste dette behandlingskonseptet på vårt senter, sier Dr. Fredrik Schjesvold, grunnlegger og leder av Oslo Myeloma Center ved OUS og president i Nordic Myeloma Study Group.

- Å komme i gang med den første doseringen i Dr. Schjesvolds studie av benmargskreft er en viktig milepæl for TG-programmet vårt. Det er første gang kreftvaksinen TG01 blir testet på denne indikasjonen, og det er første gang den nye forbedrede utgaven av TG01 med QS-21 testes i pasienter i Europa. Vi har stor tro på at TG01 vil ha positiv klinisk effekt med en god sikkerhetsprofil for RAS-mutert benmargskreft, som er et område med få behandlingsvalg, sier Margrethe Sørgaard, VP og Head of Clinical Development i Circio.

Om TG01 mutert RAS-vaksine

Mutasjoner i RAS-genfamilien driver opptil 30% av all kreft og utgjør et betydelig udekket medisinsk behov med få gode behandlingsalternativer. Circio har nylig blitt tildelt to prestisjetunge forskningsstipender fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, med en samlet verdi på 18 millioner kroner, for å videreutvikle sitt program for TG vaksineprogrammet mot mutert RAS-kreft.

Om Agenus, QS-21 STIMULON

Agenus som driver klinisk utvikling innen immun-onkologi, og som fokuserer på oppdagelse og utvikling av behandling som aktiverer kroppens immunsystem for å bekjempe kreft og infeksjoner. I mars 2022 offentliggjorde Circio et samarbeid med Agenus for å utnytte det proprietære adjuvantet QS-21 STIMULON som en immunstimulerende komponent i TG-vaksinene for fremtidig utvikling og kommersialisering. QS-21 STIMULON har kontinuerlig vist kraftige antistoff- og cellemedierte immunresponser både i kreftstudier og som en komponent i de kommersielle vaksinene Shingrix*, Mosquirix* og Arexvy*. QS-21 STIMULON forventes å ytterligere forsterke TG-vaksinene ved å stimulere kraftigere anti-RAS T-celle-responser.

*) Varemerker eid av GSK

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Erik Digman Wiklund, CEO
Mobil: +47 413 33 536
Email: erik.wiklund@circio.com

Renate Birkeli, Investor Relations
Mobil: +47 922 61 624
Email: renate.birkeli@circio.com

Media forespørsler:
Andreas Tinglum - Corporate Communications (Norway)
Mobil: +47 9300 1773
Email: andreas.tinglum@corpcom.no

Abonner