Innovasjonspris til Clean Silicon:


Daglig leder Terje Lofthus (t.v.) fra Clean Silicons samarbeidspartner, Toten Metall på Eina, tok imot prisen på vegne av Harsharn Tathgar, som måtte gå litt før. Divisjonsdirektør for DnB NOR Innlandet, Jahn Petter Dahlum til høyre.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.