Senor Developments fikk DnB NORs regionale innovasjonspris:


Fra venstre, divisjonsdirektør for DnB NOR Østafjells, Trond Haukvik, administrerende direktør i Sensor Developments, Kjetil Borgersen, gründer i Sensor Developments, Øivind Godager, og ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch. (Foto: Eric Johannessen)

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.