Vinner i Oslo:


Leder for DnB NOR Oslo, Jarle Mortensen (t.h.), overrakte OptiNose prisen, f.v. Helena Kyttari Djupesland, Per Djupesland og Henrik Bruun Andersen. (Foto: Karl Christian Thomle).

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Relaterte slipp

Kjøp av aksjer av primærinnsidere
Styrevalg i DNB