Overtredelsesgebyr til DNB Næringsmegling

DNBs datterselskap DNB Næringsmegling AS er ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner av Finanstilsynet. Bakgrunnen er et stedlig tilsyn av selskapets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det ble ikke avdekket hvitvasking, eller forsøk på hvitvasking, under tilsynet.

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i DNB Næringsmegling AS, og flere andre foretak i næringsmeglerbransjen, i desember 2018. Finanstilsynet mener selskapet har for svake rutiner knyttet til blant annet opplæring av ansatte og kontrollrutiner. Selskapet har kun virksomhet innen megling av næringseiendom i Norge.

- Vi tar tilbakemeldingene fra Finanstilsynet på stort alvor. Det siste halvåret har vi innført en rekke tiltak som skal styrke antihvitvaskingsarbeidet i selskapet. Per i dag har vi iverksatt tiltak som svarer opp de mangler som ble påpekt av tilsynet, sier administrerende direktør Anne Helene Mortensen i DNB Næringsmegling.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner