Styrevalg i DNB

Report this content

DNB ASA gjennomførte ordinær generalforsamling 24. april 2018. Her ble Olaug Svarva valgt som ny styreleder i DNB ASA med en valgperiode på inntil to år. Tore Olaf Rimmereid ble gjenvalgt som styrets nestleder, og Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen ble gjenvalgt som styremedlemmer, alle med valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA består nå av:

Olaug Svarva (styreleder)
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)
Karl-Christian Agerup
Jaan Ivar Semlitsch
Berit Svendsen

Vigdis Mathisen (ansatt)
Carl Løvvik (ansatt)

Jorunn Løvås (ansatt varamedlem)
Stian Samuelsen (ansatt varamedlem)

Kontakt:

Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017
Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner