Styrevalg i DNB

DNB ASA gjennomførte ordinær generalforsamling 30. april 2019. Her ble Gro Bakstad valgt som nytt styremedlem i DNB ASA med en valgperiode på inntil to år. Karl-Christian Agerup ble gjenvalgt som styremedlem, med valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA består nå av:

Olaug Svarva (styreleder)
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)
Karl-Christian Agerup
Jaan Ivar Semlitsch
Gro Bakstad

Vigdis Mathisen (ansatt)
Carl Løvvik (ansatt)

Jorunn Løvås (ansatt varamedlem)
Stian Samuelsen (ansatt varamedlem)

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner