Gjennomføring av konsernintern fusjon

Report this content

Det vises til melding av 21. desember 2018 og 7. februar 2019. Finanstilsynet har gitt tillatelse til fusjon mellom DNB Bank ASA, org.nr 984 851 006 («DNB Bank») og DNB Næringskreditt AS, org.nr. 846 069 062 («DNB Næringskreditt»). Den konserninterne fusjonen ble registrert i Foretaksregisteret 4. april 2019.

DNB Bank har overtatt samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhørte DNB Næringskreditt uten vederlag. DNB Næringskreditt er oppløst.

For ytterligere informasjon kontakt:
Roar Sørensen, Long-term Funding, tlf: +47 93 47 96 16

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i de Løpende forpliktelser.

Abonner