bur m smaapperater


Vi blir stadig flinkere til å levere inn EE-avfall. I fjor leverte vi i snitt inn 12,7 kilo kasserte EE-produkter. Folk i Vest-Agder var flinkest, med et snitt på 16,3 kilo. (Foto: El-retur)

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning