Samles inn mest EE-avfall pr innbygger i Vest-Agder

PRESSEMELDING Oslo, 14. februar 2005 Samles inn mest EE-avfall pr innbygger i Vest-Agder Vest-Agder er det fylket her i landet som leverer mest EE-avfall pr. innbygger. Tall fra El-retur viser at fylket har samlet inn 16% mer i 2004 enn i 2003. Dette tilsvarer i snitt 15,6 kilo elektrisk- og elektronisk avfall pr innbygger i fylket i fjor. Det er 3,5 kilo mer enn landsgjennomsnittet. I 2004 leverte hver nordmann i snitt 12,1 kilo elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning. Det er en økning på et kilo i forhold til 2003. Det ble totalt samlet inn 55 867 tonn EE-avfall i 2004, en økning på 6800 tonn fra året før. Det tilsvarer hele 22 fullstappede trailerlass hver eneste dag i årets 365 dager. - Dette var hyggelig, men forsåvidt også ventet. Vi har arbeidet mye med informasjon og tilrettelegging for håndtering av avfallet de siste årene. Flere tiltak og økt oppmerksomhet rundt ordningene har ført til at folk er blitt flinkere til å tenke miljø også når det gjelder retur av EE-avfall. Stadig flere blir oppmerksom på at de kan levere slikt avfall gratis til kommunenes miljøstasjoner eller i butikker som selger slike produkter, sier Ole Viggo Svendsen og Thor Christian Wiik Svendsen i El-retur. Vanskelig i store byer Øverst på landsstatistikken ligger altså Vest-Agder, med 15,6 kilo innsamlet EE-avfall pr. innbygger. Som en god nummer to kommer Oppland, som har forbedret innsamlingen betydelig, med 15,4 kilo pr. innbygger, og rykker opp fra en 10.plass. I 2003 leverte opplendingene 11,2 kilo, og har dermed en økning på mer enn fire kilo pr. innbygger. På tredjeplass kommer Aust-Agder, med 15,2 kilo innsamlet EE-avfall pr. innbygger. På bunnen av listen ligger Rogaland, Akershus og Oslo. - I de store byene er det flere aktører i bransjen, slik at ikke all innsamling av EE-avfall går gjennom oss. En annen erfaring er at det er vanskeligere å få til høy returprosent i bystrøk med mange blokker enn i mer spredtbygde strøk med mange eneboliger, forklarer Ole Viggo Svendsen. Se oversikt over fylker på neste side. Innsamling av småapparater skyter i været De siste par årene har El-retur satt fokus på innsamling av småapparater. - Det er viktig å ta hånd om utrangerte EE-produkter på en miljøriktig måte. Mye av materialet som er brukt i disse apparatene kan gjenvinnes, og selv de minste apparatene kan utgjøre en miljøtrussel dersom de havner på avveie. Et sentralt tiltak er at vi har inngått spesielle avtaler med kommuner og interkommunale avfallselskaper om levering av småelektronikk som mobiltelefoner, fotoapparater, elektriske tannbørster, små husholdningsapparater, klokker og ur. Dette har hjulpet, for vi ser nå en betydelig økning i innsamling av slike produkter på hele 44% fra 2.361 tonn i 2003 til 3.400 tonn i 2004, opplyser Thor Christian Wiik Svendsen i El-retur. Høyoppløselig bilde kan lastes ned på www.newsonline.no Bildetekst: Vi blir stadig flinkere til å levere inn EE-avfall. I fjor leverte vi i snitt inn 12,7 kilo kasserte EE-produkter. Folk i Vest-Agder var flinkest, med et snitt på 16,3 kilo. (Foto: El-retur) _______________________________________________________________________ For mer informasjon, vennligst kontakt: Ole Viggo Svendsen, teknisk sjef, Elektronikkretur AS, tlf 23 06 07 43, mob 957 68 401 Thor Christian Wiik Svendsen, daglig leder i Hvitevareretur AS, tlf: 23 06 07 58, mob 957 45 325 Om El-retur El-retur er et retursamarbeid mellom Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS for informasjon, innsamling og behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter fra hele Norge. Bakgrunnen for ordningen er EE-forskriften som pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt utnytte ressursene i disse. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon. Fylkesoversikt: Fylkekilo pr innb 2004kilo pr innb 2003 Vest-Agder15,613,5 Oppland15,411,2 Aust-Agder15,212,3 Nord-Trøndelag14,111,8 Nordland13,812,5 Møre og Romsdal13,89,7 Sør-Trøndelag13,612,1 Hedmark13,611,5 Troms13,511 Telemark13,413,3 Hordaland12,811,1 Sogn og Fjordane12,38,1 Finnmark12,38,4 Vestfold1214,9 Østfold11,511,3 Buskerud10,911,8 Rogaland10,810,2 Akershus1010,1 Oslo99,2 Totalt12,111,1 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0001.doc Riksresultater http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0002.doc Vedlegg:Møre og Romsdal http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0003.doc Vedlegg: Nordland http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0004.doc Vedlegg: Nord-Trøndelag http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0005.doc Vedlegg: Oppland http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0006.doc Vedlegg: Oslo http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0007.doc Vedlegg: Østfold http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0008.doc Vedlegg: Sogn og Fjordane http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0018.doc Vedlegg:Sør-Trøndelag http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0019.doc Vedlegg:Telemark http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0020.doc Vedlegg:Troms http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0021.doc Vedlegg:Vest-Agder http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0022.doc Vedlegg:Vestfold http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0023.doc Vedlegg:Rogaland http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0033.doc Vedlegg: Akershus http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0034.doc Vedlegg: Aust-Agder http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0035.doc Vedlegg: Buskerud http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0036.doc Vedlegg: Finnmark http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0037.doc Vedlegg: Hedmark http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=71705&fn=wkr0038.doc Vedlegg: Hordaland http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=1671&lang=NO Vi blir stadig flinkere til å levere inn EE-avfall. I fjor leverte vi i snitt inn 12,7 kilo kasserte EE-produkter. Folk i Vest-Agder var flinkest, med et snitt på 16,3 kilo. (Foto: El-retur)