bilde


Enovas nye boligprogram ble lansert på gården til statsråd Ola Borten Moe, som fikk råd og energisjekk. - Gjennomgangen var meget nyttig, og jeg har fått gode og konkrete råd om hva som er lurt å gjøre her. Jeg vil oppfordre alle som skal i gang med større oppgraderinger av egen bolig til å benytte seg av Enovas tilbud, slik at de får mest mulig energieffektiv bolig for pengene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Relaterte slipp

Slik skal nordmenns boliger bli grønnere