Flere vurderer å bytte strømleverandør

En ny kundetilfredshetsmåling fra EPSI viser at nordmenns tilfredshet med strømleverandørene fortsetter å stige. - Kundetilfredsheten øker men tendensen er allikevel at det er flere som vurderer å bytte leverandør, forteller daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

Den omfattende studien, som er gjort blant mer enn 2.300 strømkunder i Norge, viser at kundene i snitt er blitt mer tilfreds i løpet av det siste året. EPSI Rating har gjennomført kundetilfredshets undersøkelser i strømbransjen siden 2010, og kundetilfredsheten blant strømkundene ligger nå på et historisk høyt nivå. – Pilene peker i riktig retning for strømbransjen, og kundene er mer fornøyd enn noen gang tidligere.

Gudbrandsdal Energi i tet

Som i fjor så er det kundene til Gudbrandsdal Energi som både er de mest tilfredse og lojale. – Til tross for at leveransen ut til kundene i utgangspunktet er identisk, så avdekker målingen relativt store forskjeller i kundeopplevelsen mellom de 10 målte selskapene. Det skiller hele 12 indekspoeng mellom Gudbrandsdal Energi i tet og Hafslund strøm i bunn, forteller Høst. Andre selskaper som utmerker seg i denne målingen er Haugaland Kraft og Fortum, som begge har en kundetilfredshet som er å anse som høy.

Det er enkelt å bytte, men vi er allikevel trofaste

Til tross for at kundene mener det er enkelt å bytte leverandør, så er norske strømkunder trofaste. Over halvparten av alle strømkundene oppgir at de har vært kunde av samme leverandør de siste 10 årene eller lengre. Samtidig så uttrykker kundene en noe svekket lojalitet sammenlignet med i fjor. – 6% av kundene forteller at de sannsynligvis ikke er kunde av samme strømleverandør om ett år, og dette er 4% poeng flere enn på samme tid i fjor, sier Høst.

Holdes kundene godt nok informert?

Selv om kundene har blitt mer fornøyde så viser undersøkelsen at det fortsatt er ting å jobbe med. Mer enn hver tredje kunde føler at de ikke holdes godt nok informert om ting som påvirker deres kundeforhold, og det bidrar til at det er en del kunder som er usikre på om de har den rette strømavtalen. - Denne uvissheten er med på å trekke kundetilfredsheten og lojaliteten ned, og når vi spør om tips og råd i forhold til hva leverandørene kan bli bedre på så er dette med tettere oppfølging fra sin strømleverandør en gjenganger, sier Høst.

Hva med bedriftskundene?

Resultatene viser at bedriftene rundt om i Norge er mindre fornøyd med sine strømleverandører enn hva privatkundene er. Ca. en tredjedel av kundemassen er å anse som lite tilfredse, og det er vesentlig flere bedriftskunder enn privatkunder som har noe å klage på. Undersøkelsen viser at det er LOS som har de mest tilfredse kundene blant de målte aktørene.

Strømhandel i Norden

EPSI Rating har gjennomført tilsvarende kundeundersøkelser også i Sverige, Finland og Danmark. Resultatene viser at de svenske forbrukerne er minst tilfredse med sine strømleverandører, men det er det svenske selskapet OX2 Vindel som har den høyeste kundetilfredsheten blant de mer enn 50 strømleverandørene som er målt i Norden.

Flere detaljer fra studien finnes her www.epsi-norway.org

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Rating Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia