Hver tredje bredbåndskunde har klaget

Report this content

En ny undersøkelse fra EPSI Rating viser at norske privatkunder fortsatt er relativt lite tilfreds med bredbåndsleverandørene. Tilfredsheten blant bedriftskundene stiger derimot til nye høyder. Altibox er fortsatt best i privatsegmentet, mens PowerTech er suverene i bredriftssegmentet. 

Bedriftene er mest tilfreds

Kundeundersøkelsene fra EPSI Rating viser ofte at kundetilfredsheten i bedriftssegmentet er lavere enn hva tilfellet er i privatsegmentet. For bredbånd så er tilbakemeldingen noe annerledes, og bedriftskundene er alt i alt mer fornøyde enn privatkundene. – Norske bedrifter har en vesentlig bedre opplevelse av kvaliteten på bredbåndet enn hva tilfellet er for privatkunder, forteller Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Rating Norge.

Hver tredje kunde har klaget

Bredbåndsbransjen preges fortsatt av et manglende samsvar mellom kundenes forventninger og den opplevde kvaliteten på tjenesten. Nesten hver tredje kunde både i bedrift- og privatsegmentet har hatt noe å klage på, og klagene dreier seg i all hovedsak om tekniske feil på internettoppkoblingen.

- Kundene er nok forberedt på at feil og problemer kan oppstå, men dersom problemene vedvarer så blir det et stort irritasjonsmoment for kundene, noe som igjen trekker kundetilfredsheten kraftig ned, forteller Høst.

Altibox og PowerTech i en klasse for seg

For sjette gang på rad så er det kundene til Altibox som er de mest tilfredse med bredbåndet i privatmarkedet. – Altibox får ikke bare gode tilbakemeldinger på stabilitet og hastighet på bredbåndet, men kundene opplever også at servicenivået som bedre enn hva tilfellet er hos konkurrentene, sier Høst.

I bedriftssegmentet så fortsetter PowerTech Informasjon Systems å imponere. - En indeksverdi på 77,6 er både isolert sett og relativt sett et meget godt resultat og vitner om en tett og god relasjon mellom selskapet og kundene, sier Høst.

Norske TV kunder er mer tilfreds

EPSI Rating har også gjennomført en studie av TV-distributørene i Norge. Analysen viser at kundetilfredsheten med TV-distributørene utvikler seg positivt, og kundene forteller i større grad enn før at TV-distributørene møter deres forventninger. Kundene til Canal Digital Parabol har i løpet av det siste året blitt vesentlig mer tilfredse med TV tjenesten, og i år så er det Altibox og Canal Digital som kommer best ut i målingen blant TV distributørene.

- Brukerne opplever at kvaliteten på dekoderne blir stadig bedre, og forteller samtidig om en mer stabil TV tjeneste enn tidligere. Derimot så sitter TV kundene med opplevelsen av at deres leverandører har blitt noe mindre konkurransedyktige på pris over det siste året. sier Høst.

Flere og flere TV-kunder abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo og Viaplay. Til tross for økt bruk av strømmetjenester så viser målingen fortsatt ingen større tegn til at dette går på bekostning av tradisjonelle TV-tjenester, men heller betraktes som et supplement. – Det er allikevel verdt å notere at de yngre kundegruppene i større grad enn før anser strømmetjenester som en erstatning for tradisjonelle TV-tjenester, avslutter Høst.

Flere detaljer rundt disse studiene fra EPSI Rating finneswww.epsi-norway.org. EPSI Rating Group har i dag lagt frem resultatene fra sin årlige kundeundersøkelse av bredbånd- og TV-leverandører i Norge, Sverige, Finland og Danmark. I den norske studien har ca. 2.700 privatkunder og 1.200 bedrifter blitt intervjuet i forhold til sin kundeopplevelse.

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Rating Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Rating Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI Rating samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia