Kundenes dom over helsetjenestene

Report this content

Årets EPSI-undersøkelse av helsetjenester viser at kundetilfredsheten er god og at den har styrket seg noe over det siste året. – Tannlegene får nok en gang svært positive tilbakemeldinger fra kundene sine, men også fastlegene og til dels sykehusene får gode skussmål fra brukerne, sier Fredrik Høst daglig leder i EPSI Rating Norge.


Mer fornøyd med helsetjenester

Analyseselskapet EPSI Rating har gjennomført en ny brukerundersøkelser av fastlege, legevakt, sykehus og tannlege. Studien viser at nordmenn har høye forventninger til helsetjenestene, men brukerne opplever også at helsetjenestene i stor grad lever opp til forventningene. Dette resulterer i gode resultater for både tannleger, fastleger og legevakten. Til sammenligning så ligger sykehusene litt under de øvrige helsetjenestene i denne studien, men har over tid sett en positiv utvikling som bekreftes i årets studie.

- Brukerne er samlet sett godt tilfreds, men det er tannlegene som får det beste resultatet, sier Høst. - En skår på 85 tilhører sjeldenhetene i våre kundeundersøkelser, og peker på en tjeneste av høy kvalitet. Kundene opplever ikke bare å bli godt ivaretatt hos tannlegen, men opplever også tannlegene som oppriktig interessert i pasientene sine.

Noe lang ventetid

Brukerne av de aktuelle helsetjenestene mener at den faglige kompetansen jevnt over er meget god, og pasientene har tilsynelatende lite å utsette på kvaliteten på undersøkelsen og/eller behandlingen. Men brukerne forteller samtidig at ventetiden til tider kunne vært bedre, og da spesielt i sammenheng med besøk på sykehus.

Flere detaljer finnes på http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Rating Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Rating Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia