Farstad Shipping ASA – Endelig Årsregnskap 2015

Farstad Shipping ASA sitt reviderte årsregnskap for 2015 er godkjent av selskapets styre den 18. mars 2016. Det foreløpige regnskapet som ble publisert 29. februar 2016, ble godkjent som endelig årsregnskap for 2015.

Årsrapport med fullstendig årsregnskap for 2015 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.farstad.com. Årsrapporten er også gjort tilgjengelig på Oslo Børs NewsWeb.

Innkalling til generalforsamling sammen med saksvedlegg blir utsendt til samtlige aksjonærer i uke 16.

Ordinær generalforsamling avholdes 12. mai 2016. Styret har foreslått for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com