Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelse

Total E & P Kongo har gjennom Petro Services tildelt CSV Far Sleipner (2015, VARD 3 07, 9.200 DWT) en kontrakt på 18 måneder for å støtte deres subsea aktivitet i Kongo. Oppstart av kontrakten vil være i løpet av 4. kvartal 2016. Total har opsjon på å forlenge kontrakten med en periode på 6 x 2 måneder.

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.

- Far Sleipner har i løpet av de siste 18 månedene opparbeidet et svært godt renommé hosTotal gjennom arbeidet som er utført på MOHO Nord-prosjektet i Kongo. Vi er svært tilfreds med å bli valgt som Totals foretrukne leverandør også for neste fase av dette prosjektet. Denne kontrakten bekrefter at vår nye serie av subsea fartøy er meget attraktive, og fullt ut oppfyller våre kunders forventninger til avanserte subsea operasjoner på dypt vann. Vi setter stor pris på den tilliten Total, som en av våre viktigste kunder, igjen viser oss, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (28 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Multimedia

Multimedia