Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Esso Australia har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Supplier (1999, VS 483, 4.709 DWT) for en periode på tre år. Oppstart av kontrakten vil være i direkte fortsettelse av dagens kontrakt.

Woodside Energy Ltd. har erklært den første opsjonsperioden på 6 måneder vedr. forlengelse av kontrakten for AHTS Far Sirius (2014, UT 731 CD, 24.371 BHP). Skipet er dermed sikret kontrakt til august 2016, med mulighet for en ytterligere forlengelse av kontrakten på 2 x 6 måneder.

Woodside Energy Ltd. har forlenget kontrakten for PSV Lady Grace (2001, UT 755, 2.936 DWT) for en periode opptil 240 dager.

Woodside Energy Ltd. har også inngått kontrakter for PSV Far Starling (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT), PSV Far Skimmer (2012, PSV 08 CD, 4.000 DWT) og PSV Far Spirit (2007, VS 470 MK II, 3.624 DWT) i forbindelse med selskapets aktiviteter offshore utenfor Korea og Myanmar. Skipene er dermed sikret beskjeftigelse til januar 2016.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.

Fra Petrobras i Brasil har vi mottatt melding om at Petrobras vil terminere kontrakten for PSV Far Strider (1999, VS 483, 4.709 DWT). Skipet forventes dermed å gå av kontrakt i midten av november.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com