Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har solgt AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP).

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore.

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, mandag 26. september 2016.

Etter en nedskrivning på NOK 11 mill. i 2. kvartal 2016, vil salget av skipet resultere i en uvesentlig regnskapsmessig effekt i 3. kvartal 2016.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Sandra ha en flåte på 56 skip (28 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com