Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har solgt AHTS Lady Guro (2001, UT 719, 5.453,6 BHP).

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore.

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, onsdag 28. oktober 2015.

Skipet er solgt til bokført verdi.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Guro ha en flåte på 61 skip (30 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com