Nytt styremedlem

Representantskapet i Ganger Rolf ASA har valgt Pauline Walsh som nytt styremedlem etter John C. Wallace som har bedt seg fritatt for vervet. Pauline Walsh er administrerende direktør i Fred. Olsen Limited i London, en stilling hun overtok etter John C. Wallace (72) som har gått av med pensjon.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.