VALG AV MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET OG VALG AV STYREMEDLEMMER

I Ganger Rolf ASAs ordinære generalforsamling den 26. mai 2011 ble Christian Fredrik Michelet og Aase Gudding Gresvig gjenvalgt som medlemmer av selskapets representantskap.

I etterfølgende møte i representantskapet ble Fred. Olsen, Anna-Synnøve Bye, Andreas Mellbye og Pauline Walsh alle gjenvalgt som styremedlemmer. Fred. Olsen ble gjenvalgt som styrets leder.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.