Årsrapport 2015 for Gjensidige Forsikring ASA

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2015 i styremøte 9. mars 2016.

Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 3. februar 2016.

Generalforsamling avholdes 7. april 2016, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 8. april 2016. Styret har foreslått et utbytte på totalt 4.200 millioner kroner tilsvarende 8,40 kroner per aksje. Oppgjørsdato er 11. april 2016, og utbyttet utbetales den 19. april 2016 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Årsrapporten for 2015 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.

Abonner

Dokumenter og linker