Endringer i Gjensidiges konsernledelse

Flere konserndirektører i Gjensidige Forsikring ASA får nye roller i konsernledelsen fra årsskiftet. Samtidig etableres det en ny enhet for teknologi og utvikling. Endringene skal styrke gjennomføringen av konsernets strategi for lønnsom vekst og kundeorientering.

 - Dynamisk organisasjonsutvikling og økt mobilitet på alle nivåer av selskapet er viktig for å levere på ambisiøse mål fremover, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Teknologi og utvikling vil bli ledet av konserndirektør Kaare S. Østgaard, som har vært ansvarlig for Skade og IKT siden 2011. Den nye enheten får ansvar for utvikling og forbedring av arbeids- og forretningsprosesser og implementering av beste praksis på tvers av enheter i konsernet. 

Øvrige endringer omfatter:

 • Konserndirektør Sigurd Austin overtar ansvaret for Skade. Austin har tidligere erfaring fra Privat og har ledet Næringsliv siden 2011.
 • Konserndirektør Mats C. Gottschalk overtar ansvaret for Næringsliv. Gottschalk har siden 2011 hatt ansvar for Strategi, oppkjøp og transaksjoner. 
 • Konserndirektør Kim Rud-Petersen skal fortsatt lede segment Norden, og næringslivsporteføljen i Sverige vil heretter inngå i dette segmentet. 
 • Konserndirektør Kaare S. Østgaard overtar ansvaret for segment Baltikum.
 • Konserndirektør Catharina Hellerud fortsetter som finansdirektør og overtar samtidig ansvar for strategi, oppkjøp og transaksjoner. Samtidig flyttes juridisk avdeling fra Helleruds område til Konsernstab/Fellestjenester, som fortsatt skal ledes av konserndirektør Jørgen Ringdal.
 •  

Gjensidiges konsernledelse vil fra 1. januar 2015 bestå av:

 • Helge Leiro Baastad, konsernsjef
 • Sigurd Austin, Skade
 • Martin Danielsen, Produkt og pris
 • Cecilie Ditlev-Simonsen, Merkevare, kommunikasjon og marked
 • Mats C. Gottschalk, Næringsliv
 • Hans Hanevold, Privat (konstituert mens Hege Yli Melhus Ask har permisjon)
 • Catharina Hellerud, finansdirektør
 • Jørgen Ringdal, Konsernstab/Fellestjenester
 • Kim Rud-Petersen, Norden
 • Kaare Østgaard, Teknologi og utvikling samt Baltikum    

Kontaktpersoner:

Direktør investorkontakt Janne Flessum Tlf:  47 915 14 739

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert på Oslo Børs.I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.400 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner