Salg av Hjelp24 gjennomført

Vi viser til børsmelding av 29.juni 2011.

Gjensidiges salg av Hjelp24 AS til fond forvaltet av Herkules Capital er i dag gjennomført i henhold til avtale mellom partene.

Administrerende direktør i Hjelp24, Lise Westly, trer som følge av transaksjonen ut av konsernledelsen i Gjensidige Forsikring ASA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12

IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Abonner

Dokumenter og linker