Salg av Hjelp24 gjennomført

Vi viser til børsmelding av 29.juni 2011.

Gjensidiges salg av Hjelp24 AS til fond forvaltet av Herkules Capital er i dag gjennomført i henhold til avtale mellom partene.

Administrerende direktør i Hjelp24, Lise Westly, trer som følge av transaksjonen ut av konsernledelsen i Gjensidige Forsikring ASA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12

IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner

Dokumenter og linker