Goodtech installerer et av Sveriges største signalprosjekter

Goodtech har tegnet en langsiktig samarbeidsavtale med Ansaldo STS for installasjon av nytt signalsystem til Röda linjen i Stockholms tunnelbane. Med nytt signalsystem fra Ansaldo sikres økt kapasitet og trafikktetthet langs Röda linjen i fremtiden. Kontraktens verdi er cirka SEK 103 millioner. Kontrakten omfatter også vedlikehold av det eksisterende signalsystemet inntil det erstattes av det nye.

-          I de senere årene har Ansaldo og Goodtech utført flere prosjekter i nært samarbeid med godt resultat, sier Gilles Pascault, adm.direktør i Ansaldo STS Sverige AB. Det var dermed naturlig å utvide samarbeidet ytterligere gjennom å kontraktere Goodtech for installasjons- og vedlikeholdsarbeidene til Röda linjen.

Goodtech har hatt Stockholms tunnelbane som arbeidsplass i årevis.

-          Vi har både lokal kjennskap og forståelse for hvordan det er å arbeide i Sveriges mest trafikkintensive spormiljø, sier Nicklas Hellkvist, forretningsområdesjef, Goodtech i Stockholm. Med våre kompetente og engasjerte medarbeidere vil vi å fortsette å gjøre vårt ytterste for å møte Stockholmernes fremtidige transportbehov.

Kontrakten strekker seg til 2017 og blir en viktig brikke i Goodtechs videre satsning og fremtidige ekspansjon innen jernbane.

-          Avtalen med Ansaldo STS er viktig og gir Goodtech en god posisjon for kommende oppgraderinger i Stockholms tunnelbane, samt borger for et fortsatt godt samarbeid med Ansaldo i andre prosjekt og teknikkområder som for eksempel ERTMS, fortsetter Nicklas Hellkvist. De høye kravene og den lange kontraktsperioden, samt at det inngår vedlikeholdsansvar i kontrakten, gjør at prosjektet blir viktig for Goodtechs videre bygging av en av Sveriges ledende organisasjoner for jernbane-entrepriser.

For ytterligere informasjon kontakt:

Nicklas Hellkvist, Forretningsområdesjef  Stockholm,  Goodtech. tlf +46 76 828 41 01, E-post: nicklas.hellkvist@goodtech.se

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

www.goodtech.no

Innen forretningsområdet Infra har Goodtech idag over  60 jernbanespesialister innen prosjektering, montasje, idriftsettelse, service, kvalitet, sikkerhet, logistikk og prosjektledelse, som ved behov kompletteres med personal med jernbaneerfaring fra øvrige Goodtech. Tyngdepunktet for den tekniske kunnskapen ligger innen elektro og signal. I Arboga finnes et verksted innrettet mot utstyr for jernbane. Goodtech Infra er en av svært få svenske jernbaneentreprenører som med egen prosjekteringsorgansasjon kan gjennomføre totalentrepriser.

Ansaldo STS Svenska AB er et datterselskap til STS SpA. Ansaldo STS er et ledende teknologselskap notert på børsen i Milano. Selskapet har virksomhet innen jernbane og Mass Transit og leverer blant annet avanserte signalsystem, som for eksempel ERTMS-løsninger.

Tags: