Goodtech installerar ett av Sveriges största signalprojekt

Report this content

Goodtech har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ansaldo STS för installation av nytt signalsystem till Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Med nytt signalsystem från Ansaldo säkerställs ökad kapacitet och turtäthet längs Röda linjen i framtiden. Kontraktets värde uppgår till cirka 103 miljoner svenska kronor. I kontraktet ingår även underhåll av det existerande signalsystemet tilldess det ersatts av det nya.

-          Genom åren har Ansaldo och Goodtech utfört flera projekt i nära samarbete med gott resultat, säger Gilles Pascault, VD Ansaldo STS Sverige AB. Det var därmed naturligt att fördjupa samarbetet ytterligare genom att kontraktera Goodtech för installations- och underhållsarbeten till Röda linjen.

Stockholms tunnelbana är sedan en lång tid tillbaka en van arbetsplats för Goodtech.

-          Vi har både lokalt kunnande och förståelse för hur det är att arbeta i Sveriges trafikintensivaste spårmiljö, säger Nicklas Hellkvist, affärsenhetschef Goodtech i Stockholm. Med våra kompetenta och engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta göra vårt yttersta för att möta Stockholmarens framtida transportbehov.

Kontraktet sträcker sig till 2017 och blir en viktig pusselbit i Goodtechs fortsatta satsning och framtida expansion inom järnväg.

-          Avtalet med Ansaldo STS är viktigt och positionerar Goodtech väl inför kommande uppgraderingar i Stockholms tunnelbana samt borgar för fortsatt gott samarbete med Ansaldo i andra projekt och teknikområden som exempelvis ERTMS, fortsätter Nicklas Hellkvist. De höga kraven, den långa entreprenadtiden samt att det ingår underhållsansvar i kontraket leder till att projektet blir viktigt för Goodtechs fortsatta bygge av en av Sveriges ledande organisationer för järnvägsentreprenader.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Hellkvist, Affärsenhetschef  Stockholm,  Goodtech. tfn +46 76 828 41 01, E-post: nicklas.hellkvist@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,3 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden. www.goodtech.se

Inom affärsområdet Infra har Goodtech idag drygt 60 järnvägsspecialister inom projektering, montage, drifttagning, service, kvalitet, säkerhet, logistik och projektledning, som vid behov kompletteras med personal med järnvägserfarenhet från övriga Goodtech. Tyngdpunkten för det tekniska kunnandet ligger inom el och signal. I Arboga finns en verkstad inriktad mot utrustning för järnväg. Goodtech Infra är en av mycket få svenska järnvägsentreprenörer som med egen projekteringsorgansation kan genomföra totalentreprenader.

Ansaldo STS Svenska AB är ett dotterbolag till Ansaldo STS SpA. Ansaldo STS är ett ledande teknolog företag noterat på börsen i Milano. Företaget är verksamt inom järnväg och Mass Transit och levererar bland annat avancerade signalsystem, exempelvis ERTMS-lösningar.

Taggar: