Goodtech oppgraderer fiskefôrfabrikk

Goodtech har inngått en kontrakt med fiskefôrprodusenten Ewos for oppgradering av fabrikken på Bergneset. Fabrikkens helhautomatiske pakkeanlegg ble levert av Goodtech i 2004, og var da det første av sitt slag. Nå skal anlegget oppgraderes for å øke produksjonskapasiteten.

Det er Goodtech Solutions’ avdeling i Porsgrunn som har inngått kontrakten. Avdelingen har spesialistkompetanse på bulkhåndtering og leverer løsninger basert på Portabulk®-teknologi til produsenter av en rekke ulike bulkmaterialer over hele verden.

-    For oss er dette et viktig prosjekt som sikrer vår posisjon som en ledende leverandør av avanserte fylleanlegg for storsekk til norsk fiskefôrindustri, sier Knut Halvorsen, salgssjef i Goodtech Solutions Porsgrunn. Denne oppgraderingen gir Ewos Bergneset en betydelig økt leveringssikkerhet, samtidig som det vil bli enklere å møte krav til øket kapasitet i fremtiden.

Leveransen omfatter oppgradering av robot og robotverktøy, nye automatiserte fyllerør for to linjer, nye automatiserte sekkesveiser for to linjer, nytt avrullerbord for sekker, samt engineering, installasjon og idriftsettelse.

Kontraktsverdien er ca NOK 4 millioner. I tillegg kommer en mulig opsjon på utskifting/oppgradering av tilårskomne fyllerigger.

Grunnet tidskritisk levering er prosjektet allerede startet opp og vil ferdigstilles innen fôrsesongen går i gang for fullt i slutten av mai.  

For ytterligere informasjon, kontakt

Knut Halvorsen, Salgssjef Goodtech Solutions AS, Porsgrunn, tlf. +47 900 87 408, e-post: knut.halvorsen@goodtech.no
Hans R. Vedde, Konserndirektør Goodtech Solutions, tlf. +47 815 68 600, e-post: hans.vedde@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.