Goodtech uppgraderar fiskfoderfabrik

Goodtech har skrivit kontrakt med fiskfoderproducenten Ewos om uppgradering av fabriken på Bergneset. Fabrikens helautomatiska förpackningsanläggning levererades av Goodtech 2004 och var den första i sitt slag. Nu ska anläggningen uppgraderas för att öka produktionskapaciteten.

Det är Goodtech Solutions avdelning i Porsgrunn som har skrivit kontraktet. Avdelningen har specialistkompetens på bulkhantering och levererar lösningar baserade på Portabulk®-teknologi till producenter av en rad olika bulkmaterial över hela världen.  

-    För oss är detta ett viktigt projekt som säkrar vår position som ledande leverantör av avancerade fyllningsanläggningar till norsk fiskfoderindustri, säger Knut Halvorsen, försäljningschef på Goodtech Solutions i Porsgrunn. Denna uppgradering ger Ewos Bergneset en betydligt högre leverenssäkerhet, samtidigt som det blir lättare att tillgodose krav på ökad kapacitet i framtiden.

Leveransen omfattar uppgradering av robot och robotverktyg, nya automatiserade fyllningsrör till två linjer, nya automatiserad säcksvets till två linjer, nytt avrullningsbord för säckar samt engineering, installation och driftsättning.

Värdet på kontraktet är ca SEK 4,7 millioner. Dessutom en möjlig option på ersättning/oppgradering av äldre fyllningsriggar.

På grund av tidskritiska leveranser har projektet redan startat och kommer att vara färdigt innan försäsongen är i full gång i slutet av maj.

För ytterligare information kontakta

Knut Halvorsen, Försäljningschef Goodtech Solutions AS, Porsgrunn, tel. +47 900 87 408, e-post: knut.halvorsen@goodtech.no
Hans R. Vedde, Koncerndirektör Goodtech Solutions, tel. +47 815 68 600, e-post: hans.vedde@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: