Kraftig økning i installasjonsoppdrag til kraftvarmeverk

Den siste tiden har Goodtech vunnet kontrakter for leveranse av fem ulike oppdrag som omfatter elektro- og instrumentinstallasjoner til kraftvarmeverk i Sverige. Oppdragene har en samlet verdi på nærmere MSEK 46.

To av prosjektene er for Babcock & Wilcox Völunds anlegg i Filborna Helsingborg og Landskrona. Leveransene omfatter elektro- og instrumentinstallasjoner med tilhørende instrumentering for panner og tilhørende systemer, samt fjernvarmedistribusjon.

-     De senere årene har vi utført arbeid på flere anlegg for Babcock & Wilcox Völund i Sverige, Belgia, Irland, Norge og Danmark, der vi har funnet et konsept som tiltaler både kunden og oss som selskap, forteller Peter Ax, prosjektleder i Goodtech.

Landskrona Kraft AB bygger et nytt kraftvarmeverk basert på forbrenning av avfall og biobrensel. Til Landskrona kraftvarmeverk leveres i tillegg til ovenstående også instrumentering for akkumulator og generell kraft og belysning i pannehuset med tilhørende prosjektering, samt leveranse og mekanisk montasje av instrumentering for turbinens omkringliggende system. Oppdragsgiver er Landskrona Kraft AB og Skånska Värmesvets AB.

-     Takket være vårt gode renommé hos Babcock & Wilcox Völund ble vi valgt som entreprenør også for disse delene av kraftvarmeverket, mener Peter Ax. Landskrona Kraft så flere synergier i å legge også disse delene til oss ettersom vi allerede var etablert på anlegget.

Gävle Energi har sammen med Korsnäs AB etablert et felles selskap, Bomhus Energi, som besluttet å bygge et kraftvarmeverk på Korsnäs-området i Gävle, der Goodtech på oppdrag av NEA Installation i Gävle har påtatt seg å utføre styrings- og instrumentinstallasjoner på omkringliggende utstyr som BOP (Balance of Plant), brenselshåndtering, turbin og prosessventilasjon.

Alle oppdragene skal være ferdigstilte i løpet av første halvår 2012 og gjennomføres av Goodtech Process AB sammen med Goodtechs installasjonsenhet i Norrköping.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Peter Ax, Prosjektleder Goodtech Process AB, tlf +46 70 669 59 39, E-post: peter.ax@goodtech.se
Vidar Låte, Konsernsjef, Goodtech ASA, tlf  +47 815 68 600, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.