Kraftig ökning av installationsuppdrag till kraftvärmeverk

Den senaste tiden har Goodtech fått förtroendet att leverera fem olika uppdrag omfattande el- och instrumentinstallationer till kraftvärmeverk. Uppdragen är tillsammans värda närmare 46 MSEK.

Två av projekten är åt Babcock & Wilcox Völund och anläggningarna finns i Filborna Helsingborg och Landskrona. Åtagandet omfattar el- och instrumentinstallationer med tillhörande leveranser av instrumentering för pannorna och kringsystem, samt fjärrvärmedistribution.

-     Vi har under de senaste åren utfört ett flertal anläggningar åt Babcock & Wilcox Völund i Sverige, Belgien, Irland, Norge samt Danmark, där vi har hittat ett koncept som tilltalar både beställare och oss som företag, berättar Peter Ax, projektledare Goodtech.

Landskrona Kraft AB bygger ett nytt kraftvärmeverk baserat på förbränning av verksamhetsavfall och biobränsle. Till Landskrona kraftvärmeverk levereras förutom ovanstående för pannan även instrumentering för ackumulator och allmän kraft och belysning i pannhuset med tillhörande projektering, samt leverans och mekaniskt montage av instrumentering för turbinens kringsystem. Uppdragsgivare är Landskrona Kraft AB och Skånska Värmesvets AB.

-     Tack vare vårt goda renommé hos Babcock & Wilcox Völund valdes vi till entreprenör även för dessa delar av kraftvärmeverket, menar Peter Ax. Landskrona Kraft såg flera synergier att lägga även dessa delar till oss eftersom vi redan var etablerade på anläggningen.

Gävle Energi har tillsammans med Korsnäs AB bildat ett gemensamt bolag, Bomhus Energi, som beslutat att bygga ett kraftvärmeverk på Korsnäs område i Gävle, där Goodtech på uppdrag av NEA Installation i Gävle åtagit sig att utföra styr- och instrumentinstallationer på kringutrustning såsom BOP (Balance of Plant), bränslehantering, turbin och processventilation.

Erhållna uppdrag skall vara färdigställda under första halvåret 2012 och genomförs av Goodtech Process AB tillsammans med Goodtechs installationsenhet i Norrköping.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Ax, Projektledare Goodtech Process AB, tlf +46 70 669 59 39, E-post: peter.ax@goodtech.se
Vidar Låte, Koncernchef, Goodtech ASA, tlf  +47 815 68 600, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: