Hafslund – Eirik Folkvord Tandberg ny konserndirektør Varme

Eirik Folkvord Tandberg blir ny konserndirektør for Varme i Hafslund, og administrerende direktør i Hafslund Varme, fra 18. mars. Han erstatter Jan Presttun, som går av med pensjon.

- De siste årene har lønnsomheten i Hafslund Varme økt betydelig som følge av systematisk forbedringsarbeid. Samtidig står fjernvarmevirksomheten i Oslo foran mange muligheter for lønnsom vekst blant annet som følge av befolkningsvekst, utfasing av oljefyring og introduksjon av varmebasert kjølig. Tandberg vil med sin bakgrunn fra Hafslund Varme og sine kvaliteter være godt rustet til å ta ansvaret for en fremtidsrettet utvikling av Hafslund Varme, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Tandberg (f. 1985) har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som direktør Strategi og Marked i Hafslund Varme. Han har før dette vært rådgiver for konsernsjef i Hafslund ASA, rådgiver i Hafslund Marked, og arbeidet en kort periode i konsulentselskapet McKinsey. Tandberg er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Tandberg og nærstående eier 1130 B-aksjer i Hafslund ASA.

- Hafslund Varme går inn i en spennende periode, og jeg ser fram til å lede et selskap med mange dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Eirik Folkvord Tandberg.

Hafslund ASA
Oslo, 18. mars 2016

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter, tlf. +47 911 38 199
Konserndirektør Varme Eirik Folkvord Tandberg, tlf. +47 906 33 963
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. +47 917 63 491