Hafslund – endring av finansiell kalender

Det vises til børsmeldinger 26. april 2017 hvor det ble annonsert at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid selskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA som vil bli etterfulgt av en tvangsinnløsning. Som følge av det varslede tilbudet med påfølgende strykning fra notering av Hafslund ASA ved Oslo Børs, endres Hafslund ASAs finansielle kalender som følger:

  • Hafslund ASA vil offentliggjøre aksjonærrapport for 2. kvartal 2017 tirsdag 11. juli 2017 som kommunisert i børsmelding av 6. september 2016. Det vil imidlertid ikke avholdes analytikerpresentasjon.

  • Eierskapsrestruktureringen innebærer at Hafslund ASA vil bli strøket fra notering ved Oslo Børs og transaksjonen vil gjennomføres så snart som mulig etter 1. august 2017. Hafslund ASA vil som følge av dette ikke avholde ytterligere kvartalsfremleggelser etter offentliggjøring av aksjonærrapport for 2. kvartal 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 20. juni 2017

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no