Hafslund – endring av finansiell kalender

Det vises til børsmeldinger 26. april 2017 hvor det ble annonsert at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid selskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA som vil bli etterfulgt av en tvangsinnløsning. Som følge av det varslede tilbudet med påfølgende strykning fra notering av Hafslund ASA ved Oslo Børs, endres Hafslund ASAs finansielle kalender som følger:

  • Hafslund ASA vil offentliggjøre aksjonærrapport for 2. kvartal 2017 tirsdag 11. juli 2017 som kommunisert i børsmelding av 6. september 2016. Det vil imidlertid ikke avholdes analytikerpresentasjon.

  • Eierskapsrestruktureringen innebærer at Hafslund ASA vil bli strøket fra notering ved Oslo Børs og transaksjonen vil gjennomføres så snart som mulig etter 1. august 2017. Hafslund ASA vil som følge av dette ikke avholde ytterligere kvartalsfremleggelser etter offentliggjøring av aksjonærrapport for 2. kvartal 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 20. juni 2017

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.