Hafslund – Endring av innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter

Det vises til børsmelding med innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter datert 13. juni 2017.

Hafslund ASA har besluttet å endre kompensasjonen tilbudt for samtykke til forslaget i innkallingen. Se vedlagte brev fra Nordic Trustee ASA til obligasjons- og sertifikateierne.

Hafslund ASA
Oslo, 22. juni 2017

For ytterligere informasjon:
Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tel.
+47 909 19 325, epost: Heidi.Ulmo@Hafslund.no

Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: +47 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no