Hafslund - Fisjon og debitorskifte for obligasjoner

Som følge av transaksjonen kunngjort i børsmelding den 13. juni 2017 er det gjennomført fisjon av Hafslund ASA. Med virkning fra 4. august 2017 har selskapet Nye Hafslund AS (org.nr. 918 705 066) overtatt debitoransvar for obligasjons- og sertifikatlån tidligere utstedt av Hafslund ASA:

NO0010420193                Hafslund ASA 08/18 6,11%

NO0010473333                Hafslund ASA 08/19 6,25%

NO0010486772                Hafslund ASA 09/19 6,30%

NO0010636152                Hafslund ASA 12/22 5,05%

NO0010657539                Hafslund ASA 12/24 LNK

NO0010670557                Hafslund ASA 13/18 3,83%

NO0010670839                Hafslund ASA 13/23 4,90%

NO0010676166                Hafslund ASA 13/20 3,65%

NO0010694821                Hafslund ASA 13/17 FRN

NO0010700818                Hafslund ASA 14/24 4,25%

NO0010711286                Hafslund ASA 14/19 FRN

NO0010719727                Hafslund ASA 14/19 FRN

NO0010735087                Hafslund ASA 15/20 FRN

NO0010777733                Hafslund ASA 16/21 FRN

NO0010778525                Hafslund ASA 1,58% CERT 334 101017

Obligasjonseierne har gitt samtykke til debitorskifte i obligasjonseiermøter den 27. juni 2017.

Selskapet Nye Hafslund AS vil samtidig endre navn til Hafslund AS.

Hafslund ASA

4. august 2017

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.