Hafslund – Meldepliktig handel

Det vises til melding av 28. november 2013.

I forbindelse med tilbud om aksjekjøp til alle fast ansatte i Hafslund-konsernet ble det den 5. desember 2013 overført ytterligere 18 000 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 170 411. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.

Hafslund ASA
Oslo, 5. desember 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner