Hafslund – Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding av 18. juni 2015.

I forbindelse med tilbud om aksjekjøp til alle fast ansatte i Hafslund-konsernet ble det idag overført ytterligere 1 720 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne B-aksjer 263 289. Selskapet eier 1 A-aksje.

Hafslund ASA
Oslo, 19. juni 2015