Hafslund – Melding fra obligasjonseiermøte

Det vises til børsmeldinger med innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter datert 13., 22. og 26. juni 2017.

Det ble i dag avholdt obligasjonseiermøte, se vedlagte melding fra Nordic Trustee ASA. Forslaget i innkallingen ble vedtatt i alle lån.

Hafslund ASA
Oslo, 27. juni 2017

For ytterligere informasjon:
Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tel.
+47 909 19 325, epost: Heidi.Ulmo@Hafslund.no

Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: +47 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no