Hafslund – Selger 35% i Fredrikstad Nett og viderefører 49% eierandel i morselskapet FEAS

Hafslund har inngått avtale med Fredrikstad Energi AS (FEAS) om å selge Hafslunds 35 % eierandel i Fredrikstad Nett AS (FEN) til morselskapet FEAS. FEAS blir etter dette 100 % eier i FEN. Hafslund viderefører 49 % eierskapet i morselskapet FEAS. Salget gjennomføres for å tilrettelegge for en mer optimal eierstruktur i FEAS med mål om driftsoptimalisering og videre vekst. Hafslunds eierandel på 35 % i FEN selges til balanseført verdi på 315 millioner kroner. I tillegg vil Hafslund motta utbytte fra FEN for regnskapsåret 2015. Hafslund ble eier i FEAS og FEN gjennom kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge i mai 2014.

Hafslund ASA
Oslo, 18. desember 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland:

tlf. 917 63 491, e-post: Johan.Hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.