Hafslund – Selger 35% i Fredrikstad Nett og viderefører 49% eierandel i morselskapet FEAS

Hafslund har inngått avtale med Fredrikstad Energi AS (FEAS) om å selge Hafslunds 35 % eierandel i Fredrikstad Nett AS (FEN) til morselskapet FEAS. FEAS blir etter dette 100 % eier i FEN. Hafslund viderefører 49 % eierskapet i morselskapet FEAS. Salget gjennomføres for å tilrettelegge for en mer optimal eierstruktur i FEAS med mål om driftsoptimalisering og videre vekst. Hafslunds eierandel på 35 % i FEN selges til balanseført verdi på 315 millioner kroner. I tillegg vil Hafslund motta utbytte fra FEN for regnskapsåret 2015. Hafslund ble eier i FEAS og FEN gjennom kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge i mai 2014.

Hafslund ASA
Oslo, 18. desember 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland:

tlf. 917 63 491, e-post: Johan.Hovland@hafslund.no