Hafslund - Selger Sarpsborg Avfallsenergi

Hafslund ASA har gjennomført salget av Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) til Sarpsborg Infrastructure AS. Selskapet er eiet av det Australske pensjonsfondet Prime Super Pty Limited, som ansvarlig for Prime Super, og forvaltes av Whitehelm Capital Pty Ltd (www.whitehelmcapital.com). SAE er et anlegg for energigjenvinning av avfallsbasert brensel i Sarpsborg, Østfold kommune, som leverer energi i form av industridamp til Borregaard inne på Borregaards industriområde. Salget er gjennomført som del av Hafslunds strategi om å rendyrke kjernevirksomheten. Hafslund Varme sin strategi er fokusert rundt videre vekst innen fjernvarme i Oslo-regionen. Den avtalte kjøpesummen er om lag NOK 280 millioner på gjeldfri basis. Transaksjonen innebærer en regnskapsmessig gevinst for Hafslund på omkring 20 millioner kroner før transaksjonskostnader.

Hafslund ASA
Oslo, 25. juli 2016

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo,
tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Leder Finans og Investor Relations, Martin S. Lundby:
tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner