Hafslund – Skatteetaten trekker skattekrav

Skatteetaten har akseptert at det ikke er grunnlag for å skattlegge aksjegevinster ved salg av Hatros I AS og Hatros II AS i 2006 og 2007. Dette medfører at Hafslund i 1. kvartal 2014 regnskapsmessig vil tilbakeføre tidligere avsatt skatt på 268 millioner kroner med tillegg av renter. Hafslund har innbetalt 205 millioner kroner i skatt knyttet til denne omtvistede skattesaken. Hafslund vil få skatt med tillegg av renter tilbakebetalt. Det vises til note 24 i Hafslund konsernets årsrapport 2013 tilgjengelig på www.hafslund.no for ytterligere informasjon om skattesaken.  

Hafslund ASA
Oslo, 28. mars 2014

For mer informasjon vennligst kontakt:

Konserndirektør for Økonomi og Finans, Heidi Ulmo tlf: 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner