Hafslund - Tarjei Lie ny konserndirektør for Strategi, HR og IKT

Tarjei Lie blir ny konserndirektør for Strategi, HR og IKT i Hafslund fra 1. april. Stillingen er nyopprettet.

«De nærmeste årene vil nye rammevilkår, ny teknologi og endret kundeadferd gi Hafslund nye utviklingsmuligheter. Kompetanseutvikling og IKT vil stå sentralt. Lie vil med sin bakgrunn styrke det strategiske arbeidet i konsernet», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Lie (f. 1975) kommer fra stillingen som administrerende direktør for SverigesEnergi AB, et heleiet strømselskap i Hafslund-konsernet, og forretningsutvikler i Hafslund Marked Utland. Lie har før dette vært konserntrainee i Storebrand ASA (2003-2005), personlig rådgiver for konsernsjefen i Storebrand (2005-2007), administrerende direktør i Storebrand Baltic (2008-2011), og leder for Storebrand Privat Direkte (kundesenter/nettsalg) (2011-2013).

Lie er utdannet Cand Jur. og Cand mag. i matematikk/sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har også en MBA fra INSEAD.

«Hafslund er et av Nordens mest spennende energiselskaper, med store muligheter for videre utvikling. Jeg ser frem til arbeidet med de strategiske veivalgene for Hafslund i tiden framover», sier Tarjei Lie.

Hafslund ASA
Oslo, 19. mars 2015

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter, tlf. +47 911 38 199
Tarjei Lie, tlf. +47 928 19 805
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. +47 917 63 491

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.