Hafslund - Tarjei Lie ny konserndirektør for Strategi, HR og IKT

Tarjei Lie blir ny konserndirektør for Strategi, HR og IKT i Hafslund fra 1. april. Stillingen er nyopprettet.

«De nærmeste årene vil nye rammevilkår, ny teknologi og endret kundeadferd gi Hafslund nye utviklingsmuligheter. Kompetanseutvikling og IKT vil stå sentralt. Lie vil med sin bakgrunn styrke det strategiske arbeidet i konsernet», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Lie (f. 1975) kommer fra stillingen som administrerende direktør for SverigesEnergi AB, et heleiet strømselskap i Hafslund-konsernet, og forretningsutvikler i Hafslund Marked Utland. Lie har før dette vært konserntrainee i Storebrand ASA (2003-2005), personlig rådgiver for konsernsjefen i Storebrand (2005-2007), administrerende direktør i Storebrand Baltic (2008-2011), og leder for Storebrand Privat Direkte (kundesenter/nettsalg) (2011-2013).

Lie er utdannet Cand Jur. og Cand mag. i matematikk/sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har også en MBA fra INSEAD.

«Hafslund er et av Nordens mest spennende energiselskaper, med store muligheter for videre utvikling. Jeg ser frem til arbeidet med de strategiske veivalgene for Hafslund i tiden framover», sier Tarjei Lie.

Hafslund ASA
Oslo, 19. mars 2015

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter, tlf. +47 911 38 199
Tarjei Lie, tlf. +47 928 19 805
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland, tlf. +47 917 63 491